"MAGDALÉNEUM" Alapítvány

 A 2000-ben létrehozott alapítvány célja a Magdaléneum lakóinak önálló életvitelre nevelése, életminőségük javítása, mindennapjaiknak életszerűbbé tétele.

 Az alapítvány céljainak elérése érdekében a következő közhasznú tevékenységet folytatja:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

- emberi és állampolgári jogok védelme

- rehabilitációs foglalkoztatás

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
Számlaszámunk:

11744003-20925699Alapítványunk közhasznú szervezet,

így adónk 1%-ának felajánlásával segíthetjük

a fogyatékos gyermekek és felnőttek életét.


Adószámunk: 18805848-1-15


tÁMOGATÓINK:


bETHLEN gÁBOR
aLAPKEZELŐ zRT.


nEMZETI eGYÜTTMŰKÖDÉSI aLAP


eURÓPAI sZOCIÁLIS aLAP


bÉRES aLAPÍTVÁNY


nYÍREGYHÁZA mEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA