Duális képzés


 

2019. szeptember 1-jétől a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és a Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona együttműködik az egyetemi szintű duális, gyakorlatorientált szociális munka alapképzési program megvalósításában.


A program célja a duális egyetemi szintű alapképzés hatékonyságának növelése az intézményi környezetben végzett folyamatos szakmai gyakorlattal.
A szakmai gyakorlat időtartamát a Hallgatói Munkaszerződésben, illetve a Tantervben rögzítjük, mely tartalmazza a szakmai gyakorlat pontos ütemezését is.
A szakmai gyakorlat helye a Magdaléneum (Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160.)
A Magdaléneum 1941-ben alakult. 1951-től értelmileg és halmozottan sérült leányok számára nyújt teljes körű ellátást tartós bentlakásos elhelyezés formájában. Célunk, hogy a különböző akadályozottsággal élő lakóink boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek. Az intézmény fenntartója a Magyarországi Református Egyház.
A szociális képzésben már korábban is részt vettünk terepintézményként.
 
Juttatások:
A szakmai gyakorlat időtartama alatt az intézményünk az alábbi anyagi és nem anyagi jellegű béren kívüli juttatásokat, kedvezményeket biztosítja a duális szociális munka képzésben tanuló munkavállaló (Hallgató) részére a szakmai gyakorlat ideje alatt.
1. Utazási költségtérítés (amennyiben nem nyíregyházi lakos a Hallgató).
2. Ellátás biztosítása.
3. Üzem-egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
Az Együttműködési Megállapodás értelmében a Hallgatónak az üzem-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton évente egy alkalommal részt kell vennie. Ennek költségét az intézmény vállalja.
A Hallgató köteles az alkalmassági vizsgálatot megelőzően tüdőszűrő vizsgálaton részt venni és az arról kapott igazolást az intézmény részére átadni. A tüdőszűrő vizsgálat költségét a Hallgató vállalja.
4. Munkaruha, védőeszköz
Amennyiben a Hallgató olyan feladatot végez, amelyhez munkaruha és védőeszköz szükséges, Intézményünk ezt biztosítja számára.
 
A Hallgató feladatai:
-       Aktívan kapcsolódjon be az intézmény mindennapi életébe.
-       Munkája során működjön együtt munkatársaival, az intézmény ellátottjaival, a hozzátartozókkal.
-       Vegyen részt az igénybevételi eljárás folyamatában, a jogszabályoknak megfelelő dokumentációk vezetésében.
-       Önállóan alkalmazza a szociális munka módszereit, eljárásait a segítő kapcsolatban.
-       Kísérje figyelemmel az intézményben élők egyéni és közösségi igényeit, segítse a foglalkoztatás szervezését.
-       Tevékenyen vegyen részt a lakók ellátásában, az egyéni, csoportos és közösségi programok megvalósításában.
-       Gyakorlati munkáját a szakma etika szabályainak betartásával az intézmény munkatársainak felügyelete, irányítása mellett végezze.
 
Mindehhez intézményünk
-       jó légkört, felkészült mentorokat;
-       pozitív jövőképet, későbbi együttműködés lehetőségét;
-       a szakmai folyamatokban való részvétel lehetőségét;
-       a későbbi munkavégzés során is jól hasznosítható ismereteket, gyakorlatokat;
-       folyamatos támogatást kínál a hallgatónak!
 
Jelentkezés módja:
- Adja be jelentkezését a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar szociális munka alapszak nappali tagozatára!
- Küldje el a rövid önéletrajzát a info@magdaleneum.hu email címre 2019.05.15-ig
- A beküldött jelentkezés alapján 2019.05.31-ig behívjuk egy beszélgetésre, hogy személyesen is megismerhessük.
- A jelentkezés elbírálásáról 2019. június 30-ig értesítjük!
 

További információkért keressen bennünket bizalommal alábbi elérhetőségeinken:

 

Márton Katalin
MAGDALÉNEUM
Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 160.
Telefon: +36-42-443000;
Mobil: +3620 2583338
 
Bővebb információ a duális képzésről:
http://foh.unideb.hu/hu/dualis-kepzes
https://www.facebook.com/egeszsegugyikar/
https://www.facebook.com/szocialismunkakepzesnyiregyhaza/


A képzésről kérjen tájékoztatást:
Dr. Szoboszlai Katalin
tanszékvezető főiskolai docens
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Szociális Munka Tanszék
Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon/Fax: 0642 598 234
E-mail: szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu