Szeretettel köszöntjük intézményünk internetes oldalán.Látogatási és intézmény-elhagyási rend
a korlátozó intézkedések módosításáról
 Hatályos: 2021. 04. 30-tól
 
Az Országos Tisztifőorvos 25710-1/2021/EÜIG számú határozata a Magyarország területén működő összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény vonatkozásában 2020. december 18-án 42935-3/2020/EÜIG. iktatószámon kiadott, szociális korlátozó intézkedéseket elrendelő Országos Tisztifőorvosi határozatban foglalt rendelkezések visszavonásáról és módosításáról.
 
Az Országos Tisztifőorvos 25710-1/2021/EÜIG számú határozatával összhangban intézményünk, a Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona és Lakóotthonai ezen intézményvezetői utasításban rögzíti a látogatásra és intézmény-elhagyásra vonatkozó szabályokat.
Látogatás
A látogatás védettségi igazolvánnyal rendelkező személy és az általa felügyelt 18 év alatti védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy számára biztosítható. A védettségi igazolványt a látogató köteles bemutatni a látogatáshoz való jogosultság igazolása céljából.
 Védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők részére csak a szabadtéri kapcsolattartás engedélyezett.
 A látogatási szándékot a látogatás tervezett időpontja előtt minimum 1 nappal korábban, 9-16 óra között kérjük jelezni az alábbi rend szerint:
Hétfőtől péntekig: 0630-1936540
Szombat-vasárnap: 0630-4244718
 
Egy időpontban egyszerre 5 lakó fogadhat látogatót.
Látogatási idősávok:
 
                        9-11 óra között
                        14-16 óra között
 
Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy a járványügyi szabályok enyhítése fokozott egyéni felelősségvállalást kíván. Kérjük Önöket, hogy minden esetben csak egészségesen érkezzenek intézményünkbe, mindemellett pedig a higiénés előírásokat maximális odafigyeléssel tartsák be (maszkviselés, fertőtlenítés, csoportosulás elkerülése).
Intézményből való eltávozás
Védettségi igazolvánnyal rendelkező vagy 18 év alatti ellátott KIKÖTÉS NÉLKÜL ELHAGYHATJA AZ INTÉZMÉNYT.
 
Aki nem felel meg a fenti kritériumoknak, annak is biztosítjuk az intézményelhagyást, de csak maximum 72 órára. Ha a távollét ezt meghaladja, akkor egy negatív PCR teszt kell a visszatéréshez.
 
A fentieken túl az intézményünk ellátásában lévőkre vonatkozó eljárásrend:
Intézményünkben a távollét előzetes bejelentés alapján történhet. A hozzátartozói bejelentés az alábbi telefonszámon tehető meg: 0630-4244718
 
Az intézmény-elhagyás a következő rendben történhet:
·         néhány órás távollétre 09:00 és 16:00 óra között van lehetőség
o   bejelentés a távollétet megelőzően 2 órával
·         24 órát meghaladó távollét esetén
o   bejelentés legkésőbb a távollét napját megelőző nap 16:00-ig
   Az intézmény elhagyásakor minden esetben szükséges dokumentálni az alábbiakat:
·         az ellátott neve
·         kísérő személy neve, elérhetősége
·         az ellátott intézményből történő kilépésének időpontja
·         visszatérés várható időpontja
Az intézménybe történő visszaérkezéskor minden esetben szükséges dokumentálni az alábbiakat:
·         az ellátott neve
·         kísérő személy neve, elérhetősége
·         intézménybe történő visszaérkezés időpontja
 
Az intézmény-elhagyás során a megfelelő egészségvédelemi intézkedések megtétele a mindenkori szabályozásoknak megfelelően minden esetben szükséges (kézfertőtlenítés, megfelelő személyközi távolságtartás, maszkviselés).
 
 Nyíregyháza, 2021. április 30.
 
                                                                                                       
                                                                                      Dr. Pótorné Ács Ágnes
                                                                                           intézményvezető

A hónap verse
Füle Lajos: A cél

Krisztust kövesse, aki él!
Számomra is csak ez a lényeg,
s a hosszú távú cél a Cél:
hogy megváltottan hazaérjek.

"Aki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya."
(János 12:26,)
Jerusalema tánc
https://www.youtube.com/watch?v=WDRmI0HgQSs
bandyras


Tirol 2017. szeptember


Tirol 2017. szeptemberKarácsonyi műsor 2017.


Karácsonyi műsor 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=tZ9pz1uH8PA
bandyras
Kiemelt támogatónk:

 A Magdaléneumot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjaEllátottjogi Képviselő:

Lőwné Szarka Judit
judit.lowne@
ijb.emmi.gov.hu
Telefon:
06-20-4899-557