„Társadalmi integráció és közösségi szolidaritás erősítése a nyíregyházi református egyházi közösségekben” című konzorciumi pályázatról

(EFOP-1.3.7-17.)

 A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség a hitéleti tevékenysége mellett jelentős alapfokú oktatási és széleskörű szociális tevékenységet végez. A fenti projekt megvalósítására konzorciumi formában pályázott, melynek tagjai: Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség, a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona és a Magdaléneum Alapítvány.


Alapítványunk a programok megvalósítását az előírásoknak megfelelően 3 mérföldkőre, 3 beszámolási időszakra tervezte. Családi információs napok, gyülekezeti rétegalkalmak, kommunikációs, konfliktuskezelési tréning, mediációs alkalmak, hátránykompenzációs fejlesztő foglalkozások, integrációs esték megvalósítását terveztük, és mindezt teljesítettük az előre meghatározott ütemezés alapján.


Nagy érdeklődésre tartottak számot a mediációs foglalkozások, melyeken intézményünk dolgozói és lakói szakember segítségével konfliktuskezelést, hatékony problémamegoldást tanulhattak.
A Magdaléneum lakóinak képességét a hátránykompenzációs foglalkozásokon fejlesztettük. Állatasszisztált terápiás foglalkozásokat és gyógypedagógiai foglalkozásokat szerveztünk ennek keretében, melyeken lakóink örömmel vettek részt.


Sikeresek voltak a családi napok, és a gyülekezeti rétegalkalmak is. Ezeken a programokon hozzátartozókkal találkozhattak; illetve kiránduláson vehettek részt intézményünk lakói Tokajban és Tiszadobon.
A Magdaléneum lakóira színes programok vártak a Református Egyházközség szervezésében is.
A pályázatról, és a programok megvalósításáról a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség honlapján tájékozódhat részletesen a Tisztelt látogató!


https://refnyiregyhaza.hu/oldal/efop-1-3-7_ek